Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

w powiecie wolsztyńskim

 

I.                       Początki ruchu związkowego w latach 1928-1939

 

 

II.                    Nauczyciele i szkoły wolsztyńskie w czasie okupacji 1939-1945    

                         (fragmenty szerszego opracowania)

 

III.           ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO w organizowaniu oświaty

               w powiecie wolsztyńskim w okresie od 1945 do 1975 r.

               (fragmenty obszernego opracowania)

 

IV.          Działalność Wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego

               w latach 1975 – 1981